Panel uživatele

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

R-kontakt CZ s r.o. , Dukelská 782/5, Čelákovice 250 88, IČO : 24265811,
Společnost je zapsána v OR: V Praze, oddíl C, vložka 198738

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

1. Způsoby objednávání
2. Kupní smlouva
3. Dodací podmínky
5. Slevy í podmínky
4. Platební podmínky
6. Zrušení objednávky a možnost vrácení zboží
7. Reklamace
8. Závěrečná ustanovení

1. Způsoby objednávání
a) E-mailem z internetového obchodu
24 hodin denně na www.r-kontakt.com .
b) Telefonicky
Každý pracovní den od 8.00 – 16.00 hodin na telefonních číslech:
326 920 570
724 350 139
c) Faxem
24 hodin denně na faxovém čísle: 326920579
2. Kupní smlouva
Každé převzetí zboží formou potvrzení daňového dokladu ( faktura nebo prodejka ), případně přepravního listu přepravce, znamená uzavření jednotlivé konkrétní kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž převzaté zboží placené převodem zůstává až do jeho úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
3. Dodací podmínky
Zboží je zasláno na dobírku přes PPL, doba doručení je do týdne, pokud není zákazník informován jinak. Cena objednaného zboží se navyšuje o 65 Kč poštovného a balného. V případě, že cena objednávky přesáhne 1000,- Kč s DPH, je poštovné a balné zdarma. U objednávky zboží, které není na skladě oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání. Zboží, které není pravidelně na skladě je uvedeno ve složce NA OBJEDNÁVKU.
4. Platební podmínky
a) Dobírkou - při minimálním odběru nad 200 Kč.
Jediný způsob prodeje koncovému zákazníku je zajištěn přepravní službou PPL
b) Převodem - při minimálním odběru nad 200 Kč
Platba následuje po zaslání faktury na e-mail zákazníka. Ihned po zaplacení bude zboží odesláno.
c) Zálohovou fakturou - při minimálním odběru nad 200 Kč.
Prodávající může v určitých případech ( např. cenově vysoká objednávka apod. ) vystavit na přijatou objednávku zálohovou fakturu až na 100% ceny za objednané zboží. Po jejím uhrazení vystaví prodávající daňový doklad podle výše zálohové faktury.

d) Hotově - při převzetí zboží na adrese Masarykova 125 Čelákovice. Bude vystaven doklad EET.


5. Slevy
Slevy jsou určené výhradně pro velkoobchodní prodej a jsou konkretizovány po registraci zákazníka na našem webu.
6. Zrušení objednávky a možnost vrácení zboží (zásilkový obchod)
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího ):
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek
a) zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu,
b) zboží nesmí být použité,
c) zboží musí být nepoškozené,
d) zboží musí být kompletní,
e) s dokladem o koupi.
f) Zboží, prosím, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
g) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.Částku Vámi vynaloženou na přepravu k nám dle platného zákona nevracíme.
h)V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na Vaše náklady.
7. Reklamace
Záruční doba na zboží je 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím.
Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady ( např. neúplnost dodávky, porušený obal apod. ), musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.
Kupující je povinen při reklamaci předložit prodávajícímu daňový doklad ( faktura nebo prodejka ) a potvrzený záruční list, pokud byl u zboží přiložen.
Uznaná reklamace je vyřízena opravou, výměnou vadného zboží za bezvadné nebo vrácením peněz kupujícímu.
Při vyřízení reklamace opravou nebo výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne nová záruční doba od jeho převzetí kupujícím.
Lhůta na vyřízení reklamace je maximálně 30 dnů od předání reklamovaného zboží prodávajícímu

8. Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů našich zákazníků otevřeně deklarují naší vůli dodržovat, kontrolovat a vynucovat dodržování požadavků norem regulujících ochranu osobních údajů – zejména nařízení GDPR, a zároveň rozvíjet hodnoty založené na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.

Níže uvedené postupy uplatňujeme v souvislosti s veškerými nabízenými produkty a službami.

Soukromí zákazníků bude vždy na prvním místě

Uvědomujeme si, jak důležité pro Vás je, jakým způsobem jsou využívány a sdíleny Vaše osobní údaje a informace. Zpracování osobních údajů a informací realizujeme v nezbytném rozsahu v souladu se zásadou minimalizace údajů.

Tento dokument vymezuje základní informace o tom, s jakým typem dat, informací a osobních údajů pracujeme a jaká bezpečností opatření uplatňujeme, abychom je bezpečně uchránili.

Základní informace ve vztahu ke zpracovávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám. Předávání osobních údajů do zahraničí je vyloučeno.

Vaše osobní údaje zpracováváme samostatně, pro zpracování nevyužíváme služby jiného zpracovatele.

Veškeré osobní údaje zpracováváme na jednom místě s vysokým stupněm ochrany a zabezpečení.

V žádném případě nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů a neprovádíme rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování.

Zpracování Vašich osobních údajů

Informace a osobní údaje, které zpracováváme, závisí zejména na typu služby, kterou využíváte. Níže jsou uvedeny zákonné důvody pro zpracování, popis zpracovatelské činnosti, základní popis ochrany dat a Vašeho soukromí a informace o Vašich právech.

Zákonné důvody pro zpracování, zpracování Vašich osobních údajů je nezbytným předpokladem pro:

-plnění smlouvy – identifikace příjemce plnění, sjednání času/místa/způsobu plnění, informace nutné pro změnu obsahu smlouvy (čl. 7 písm. b) nařízení GDPR);

-plnění našich zákonných povinností Společnosti – jsme účetní jednotka a daňový subjekt a z tohoto důvodu uchováváme objednávky/smlouvy/doklady/faktury, které mohou obsahovat Vaše osobní údaje (čl. 7 písm. c) nařízení GDPR);

-naplnění našich oprávněných zájmů – zejména přímý marketing, snaha o zdokonalování poskytovaných služeb a rozvíjení podnikatelské činnosti (čl. 7 písm. f) nařízení GDPR).

Popis činnosti

V rámci své činnosti s Vámi jako zákazníky uzavíráme kupní smlouvy, nájemní smlouvy nebo smlouvy o doplňkových službách. V souvislosti s obchodní spoluprací dochází ke zpracování těchto údajů nebo údajů Vašich zástupců - kontaktních osob:
1) Jméno a příjmení;
2) Adresa;
3) IČ, DIČ;
4) Tel. číslo;
5) E-mailová adresa;

Osobní údaje můžete zároveň poskytnout ještě před uzavřením konkrétní smlouvy v tzv. předsmluvní fázi, kdy dochází k tvorbě nabídky a jejímu přijetí. Oslovujete nás telefonicky nebo e-mailovou zprávou. Přijetí a zpracování těchto osobních údajů směřuje výhradně k usnadnění komunikace a uzavření konkrétní smlouvy.

Jsme provozovatelé E-shopu. Na tomto E-shopu si jako budoucí zákazníci vytváříte uživatelský účet, prostřednictvím kterého uzavíráte kupní smlouvu v souladu s našimi obchodními podmínkami. Přímý marketing jako náš oprávněný zájem využíváme u nových zákazníků pouze v případě, že to jako uživatel E-shopu při registraci odsouhlasíte. V případě dlouhodobých obchodních partnerů využíváme přímý marketing jako součást našeho oprávněného zájmu i mimo souhlas při registraci do e-shopu. Jelikož zpracování Vašich osobních údajů je minimální a vždy ze zákonného důvodu, nevyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů. Při registraci uživatelského účtu, poskytujete tyto osobní údaje:
1) Jméno a příjmení
2) Adresa (Ulice, Město, PSČ)
3) Tel. číslo
4) E-mailová adresa   

Nakládání s osobními údaji

 -Uzavřené smlouvy a související dokumentace obsahující Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našem obchodním. Tyto dokumenty slouží především pro účetní účely a pro plnění naších daňových povinností.

-Vaše osobní údaje dále především užíváme k řádnému a včasnému plnění uzavřených smluv (usnadnění komunikace, rychlý kontakt, fakturace reklamace, odpovědnost za škodu apod.) a rovněž k naplnění našich oprávněných zájmů - pokračování v obchodní spolupráci nebo zvýšení kvality a úrovně stávajících služeb.

-Osobní údaje z registrovaných E-shop účtů jsou automaticky přenášeny do našeho interního systému, který vytváří databázi E-shop zákazníků. Seznam všech zákazníků tvoří jednotnou databázi, která obsahuje pouze výše zmíněné kontaktní údaje. Přístup do těchto databází je omezený a zabezpečený.

-Nenakupujeme žádné externí databáze a nepředáváme své obchodní databáze třetím osobám. Zpracované osobní údaje jsou pravidelně aktualizovány.

- Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. 

Informace pro Vás

O rozsahu a účelu zpracování můžete být informováni doložkou ve smlouvě, v e-mailové zprávě, ústně při telefonické komunikaci nebo odkazem na tento dokument.

V případě, že oznámíte změnu relevantních osobních údajů, jsou tyto údaje v naší databázi bezodkladně změněny a nahrazované osobní údaje vymazány.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu:

-trvání obchodní spolupráce nebo uplynutí promlčecí lhůty (minimálně po dobu 3 let)

-plnění daňových povinností – úschova dokladů dle zákona o DPH (10 let)

-závisí na Vaší vůli s námi dále spolupracovat a rozvíjet se (přímý marketing apod.)

Ochrana a zabezpečení

Naším záměrem je chránit Vaše osobní údaje a u nás uchovaná data v souladu s osvědčenými postupy pro ochranu informací. Neustále vylepšujeme a přijímáme nejmodernější technická, fyzická a administrativní ochranná opatření na pomoc při ochraně Vašich osobních informací, dat a shromažďovaných informací před jejich neoprávněným zneužitím.

Naše centrum je chráněno proti vstupu neoprávněných subjektů.

Cookies

-Využíváním našich internetových stránek souhlasíte s naším používáním souborů cookies.
-O využití cookies Vás při návštěvě stránky informuje samostatný panel.

-Takzvané cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě internetových stránek odeslány do prohlížeče uživatele. Cookies nám pomáhají zaznamenat údaje o Vaší návštěvě našich stránek.

-Používáme typ cookies, které vyprší po ukončení vaší prohlížecí relace, a také typ cookies, které mají stanovené datum vypršení.

-Cookies nám umožňují rozlišit uživatele pomocí arbitrárně přiřazených ID čísel a sledovat tak počet návštěvníků na stránce, řídit rychlost jejich požadavků na server a zaznamenávat údaje o stavu jejich návštěvy, odkud konkrétně na naši stránku přišli, o stavu jejich relace a také o tom, kdy návštěva skončí. Tyto údaje jsou určené pro provozování a vylepšování našich služeb, sdílíme je pouze s našimi partnery působícími v oblasti analýz, inzerce a sociálních sítí.

-Ve většině prohlížečů, kterými k našim stránkám přistupujete, je možnost soubory cookies spravovat. Tato možnost může být omezená v mobilních prohlížečích. O podrobnostech se informujte v nápovědě vašeho prohlížeče. 

-Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněn

 

 

9. Závěrečná ustanovení :

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi R-Kontakt CZ a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak R-Kontakt CZ doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na R-Kontakt CZ pro vyřešení nastalé situace. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 4. 12. 2017 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle nebo elektronicky na www.r-kontakt.com

PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Jako prodávající prohlašujeme, že získané údaje při registraci nového zákazníka slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu s kupujícím. Respektujeme právo na ochranu osobních údajů podle Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zavazujeme se, že získané údaje nezneužijeme k jinému účelu, než k jakému byly získány. Neposkytneme je žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek (např. informace přepravci).
Získané údaje budeme ochraňovat a zamezíme přístup k nim nepovolaným osobám.
V Čelákovicích 12.5.2017

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení